Programma

Contact

Rekeninggegevens
Gironummer:  5463558 t.n.v. El-Mishkaat
IBAN:  NL37INGB0005463558
BIC:  INGBNL2A
_________________________
Contact:
Naam:
E-mail
Omschrijving
Doelstelling: € 50.000,-

Over El Mishkaat

El Mishkaat in het kort
Vereniging El Mishkaat werd in 2012 opgericht door moskeeën en andere moslimorganisaties in de Benelux als een koepelorganisatie op het gebied van de Koran. De functie van El Mishkaat is vooral gelegen in het bevorderen en stimuleren van Koran kennis, o.a. memoriseren en reciteren, onder de moslimgemeenschappen in de Benelux landen.

El Mishkaat begon in 2009 met de eerste landelijke Koran competitie in Nederland. Hieraan hebben verschillende moskeeën meegedaan uit verschillende Nederlandse steden.

Een aantal samenwerkende moskeeën en moslimorganisaties uit een aantal grote steden in Nederland hebben vervolgens in 2010 hun krachten gebundeld voor een bredere en professionelere organisatie van de Koran competitie. In 2011 is de Koran competitie verrijkt met deelnemers uit België.

Eind 2011 hebben de samenwerkende moskeeën en organisaties een aantal strategische keuzes gemaakt voor de toekomst. De samenwerkende moskeeën zullen voortaan opereren onder de vlag van de vereniging El Mishkaat. Dit is een mijlpaal in de samenwerking van de samenwerkende moskeeën en moslimorganisaties in de Benelux.

Wat doet El Mishkaat
El Mishkaat zet zich in voor het bevorderen en stimuleren van de Koran kennis onder de moslimgemeenschap in de Benelux landen. De vereniging streeft naar de bundeling van krachten van de leden teneinde de samenwerking op het gebied van de heilige koran te verbeteren.

El Mishkaat tracht zijn missie te realiseren door het organiseren van een jaarlijkse Koran competitie in de Benelux. Vereniging El Mishkaat en haar leden zetten zich in voor het initiëren en uitvoeren van activiteiten en projecten op het terrein van Koranonderwijs, bijscholing van Korandocenten en het optimaliseren van de Korankennis bij de moslimgemeenschap in het algemeen.

Koran staat centraal
Voor de leden van El Mishkaat staat de heilige Koran centraal in de samenwerking. Uitdrukkelijk hebben de leden uitgesproken dat El Mishkaat geen podium biedt voor politieke, maatschappelijke, economische en/of sociale thema's.

Vereniging El Mishkaat zal zich aan het begin focussen op de jaarlijkse Korancompetitie en de bijscholing van de huidige korandocenten.

Doelstellingen vereniging El Mishkaat
- Organiseren van de Koran Competitie in de Benelux landen
- Deelname aan internationale Koran competities
- Opleiden van Koran docenten
- Opleiden van jongeren op het gebied van de Koran
- Organiseren van lezingen en bijeenkomsten op het gebied van de Koran
- Belangenbehartiging van de leden op het gebied van de Koran
- Alle andere activiteiten ter bevordering van de Koran kennis onder de moslims in de Benelux

Programma

Kon niet connecteren met de server